top of page
logo ny (3).png

Innkalling til Årsmøte i Oslo Motorsport.

                                                                                                                               Oslo 1. juni 2023

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Motorsport.                                         

Årsmøtet avholdes den 15 Juni 2023. kl. 19:00 

Sted: Klubblokale til Oslo Motorsport

Adresse: Lindebergåsen 31 A 1071 Oslo

Saksdokumenter: saksdokumenter vil bli sent elektronisk ved hevendelse til arild@lysteknikk.no 

Sakliste: Fullstendig saksliste, se nedenfor.

 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til bjogulbr@online.no

Fristen for å sende inn forslag er 12.06.23

Saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne

2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning 2022

5. Regnskap 2022

6. Innkomne forslag

7. Budsjett for 2023

8. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten for 2023 være betalt.

Nye medlemmer må ha betalt medlemskontingent for 2023 for å ha stemmerett under årsmøtet.

Medlemskontingent kan innløses i forkant av årsmøtet.

Medlemmer under 16 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Her møtes vi 
Klubbhuset 
Lindebergåsen 31 A 1071 Oslo

Gratis Parkering

Alle som deltar på årsmøtet, må følge borettslagets parkeringsbestemmelser se skilting.
Klubben har gratis P -kort så langt det rekker 

oslo.png
bottom of page