top of page
logo ny (4)_burned_edited.png

Oslo 10 mai 2022 

 

Innkalling til Årsmøte Oslo Motorsport.

                                                                                                                              

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Motorsport.                                         

Årsmøtet avholdes den 23. mai 2022. kl. 19:00 

Sted:       Nova Spektrum Lillestrøm. 

Adresse: Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Saksdokumenter: saksdokumenter vil bli sent elektronisk ved hevendelse til bjogulbr@online.no  

Sakliste: Fullstendig saksliste, se nedenfor.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må sendes til bjogulbr@online.no

Fristen for å sende inn forslag er.20.05.22

Saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne

2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning 2021

5. Regnskap 2021

6. Innkomne forslag

7. Budsjett for 2022

8. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten for 2022 være betalt.

Nye medlemmer må ha betalt medlemskontingent for 2022 for å ha stemmerett under årsmøtet.

Medlemskontingent kan innløses i forkant av årsmøtet.

Medlemmer under 16 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Her møtes vi 

NOVA Spektrum AS
(tidligere Norges Varemesse AS)
Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Gratis Parkering

Alle som deltar på årsmøtet, kan legge inn registreringsnummeret sitt på dataterminalen som står på disken i 2. etg. når dere ankommer så står dere gratis

Skjermbilde.JPG
bottom of page