top of page
MÅL.png

Oslo 05.05. 2024. 

 

Innkalling til Årsmøte Oslo Motorsport.

                                                                                                                              

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Motorsport.                                         

Årsmøtet avholdes den 29. mai 2024. kl. 18:00 

Sted:       Nova Spektrum Lillestrøm. 

Adresse: Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Saksdokumenter: saksdokumenter vil bli sent elektronisk ved hevendelse etter13.05.24 til arild@lysteknikk.no 

Sakliste: Fullstendig saksliste, se nedenfor.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må sendes til arild@lysteknikk.no 

Fristen for å sende inn forslag er.12.05.24

Saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne

2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning 2023

5. Regnskap 2023

6. Innkomne forslag

7. Budsjett for 2024

8. Valg.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten for 2024 være betalt.

Nye medlemmer må ha betalt medlemskontingent for 2024 for å ha stemmerett under årsmøtet.

Medlemskontingent kan innløses i forkant av årsmøtet.

Medlemmer under 16 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

Her møtes vi 
NOVA Spektrum AS
Messeveien 8. 2004 Lillestrøm

Gratis Parkering

Alle som deltar på årsmøtet, kan legge inn registreringsnummeret sitt på dataterminalen som står på disken i resepsjon 2. etg. når dere ankommer.

Skjermbilde.JPG
bottom of page