logo ny (3).png

Innkalling til Årsmøte i Oslo Motorsport.

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Motorsport.

Årsmøtet avholdes den 23.april kl. 19.00 på klubbhuset i Oslo.

Adresse: Lindebergåsen 31 A 1071 Oslo.

 

 

Saksdokumenter: saksdokumenter vil bli sent elektronisk ved hevendelse til bjogulbr@online.no  

Sakliste: Fullstendig saksliste, se nedenfor.

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må sendes til bjogulbr@online.no

Fristen for å sende inn forslag er 8.april.

Saksliste til Årsmøtet:

1. Godkjenne de fremmøtte møtedeltagerne

2. Valg av møtedirigent, møte-referent og to representanter til å undertegne referatet.

3. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

4. Årsberetning 2018

5. Regnskap 2018

6. Innkomne forslag

7. Budsjett for 2019

8. Valg.

 

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten for 2019 være betalt.

Nye medlemmer må ha betalt medlemskontingent for 2019 for å ha stemmerett under årsmøtet.

Medlemskontingent kan innløses i forkant av årsmøtet.

Medlemmer under 16 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret